Wysoka wydajność pracy w firmie zależy od wielu czynników, takich jak użyteczna technologia czy kwalifikacje pracowników. Za obniżenie efektywności odpowiedzialna może być również biurokracja czy zła organizacja pracy. Rozwiązaniem na podniesienie wydajności przedsiębiorstwa może być outsourcing usług, czyli wydelegowanie określonych obowiązków poza struktury firmy. Taką rolę pełnić mogą dedykowane usługi asystenckie. Wsparcie administracyjne, obsługa istniejących klientów czy marketing i sprzedaż, to obszary działań, w których PA może wesprzeć każdą firmę.

Zakres kompetencji Personalnej Asystentki można podzielić na dwie główne kategorie:

 • Wsparcie administracyjne
 • obsługa poczty e-mail i tradycyjnej
 • odpowiadanie na pisma
 • zarządzanie kalendarzem
 • umawianie na spotkania
 • wprowadzanie danych
 • organizacja spotkań, wydarzeń i podróży służbowych
 • Obsługa istniejących klientów i sprzedaż
 • komuniakcja z klientami i dostawcami
 • przygotowywanie ofert
 • przyjmowanie i składanie zamówień
 • sporządzanie raportów i prezentacji
 • wystawianie rachunków i przyjmowanie płatności
 • windykacja należności

Z naszej praktyki wynika, że usługi asystenckie są bardzo często bezpośrednio związane z obsługą połączeń telefonicznych do konkretnej firmy. Są one niejako rozszerzeniem tej usługi i wymagają wyjścia naszych PA po za ustalone ramy i większego zaangażowania w procesy administracyjno – sprzedażowe danej firmy.

Zalety współpracy z tymczasowym pracownikiem – PA

 • oszczędność czasu – możliwość oddelegowania części obowiązków i formalności wirtualnemu podwykonawcy
 • oszczędność finansowa – związana z wynajmem biura, wyposażeniem stanowiska pracy, płatnością stałego wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych
 • swoboda i niezależność – brak konieczności uwzględniania w swoich planach urlopów, zwolnień lekarskich oraz wiązania się umową o pracę
AUTHOR: Neadoo