Nasi konsultanci pełnią rolę pośrednika pomiędzy firmą a klientami, którzy dzwonią do firmy z różnymi sprawami lub zapytaniami. Połączenia odbierane są zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od klienta w kwestiach języka, w którym będzą one obsługiwane oraz specjalnych procedur udzielania konkretnych informacji czy przekazywania treści odebranych rozmów. Konsultanci zajmują się zarówno samodzielną obsługą połączeń do firmy jak i przekierowywaniem odebranego połączenia do odpowiedniej osoby w firmie klienta.

Nasi konsultanci:

  • odbierają połączenia do firmy
  • udzielają informacji klietom według wskazówek otrzymanych od firmy
  • prowadzą rejestr obsłużonych połączeń
  • informują o nadchodzącym połączeniu
  • obsługują połączenia w języku polskim i angielskim
AUTHOR: Neadoo