Jednym ze sposobów podnoszenia wydajności w firmie jest outsourcing, który pozwala na realizację zasadniczych, strategicznych celów działalności przedsiębiorstwa. Do usług takich należą między innymi usługi wirtualnego biura i e-recepcji, umożliwiające zlecenie zadań administracyjnych zewnętrznym jednostkom. Tym samym, firma może zająć się sprawami związanymi z rozwojem firmy oraz z pozyskiwaniem nowych klientów, zamiast skupiać się na obsłudze korespondencji lub odbywaniu wielu czasochłonnych rozmów telefonicznych.

Zalety e-recepcji:

 • oszczędność czasu
 • optymalizacja procesów administracyjncych
 • centralizacja połączeń telefonicznych
 • rejestr przychodzących połączeń
 • przekierowywanie połączeń na wybrany numer telefonu na terenie UE
 • zastępstwo w przypadku wakacji lub choroby

Nasi konsultanci pełnią rolę pośrednika pomiędzy firmą a klientami, którzy dzwonią do firmy z różnymi sprawami lub zapytaniami. Połączenia odbierane są zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od klienta w kwestiach języka, w którym będzą one obsługiwane oraz specjalnych procedur udzielania konkretnych informacji czy przekazywania treści odebranych rozmów. Konsultanci zajmują się zarówno samodzielną obsługą połączeń do firmy jak i przekierowywaniem odebranego połączenia do odpowiedniej osoby w firmie klienta.

Nasi konsultanci:

 • odbierają połączenia do firmy
 • udzielają informacji klietom według wskazówek otrzymanych od firmy
 • prowadzą rejestr obsłużonych połączeń
 • informują o nadchodzącym połączeniu
 • obsługują połączenia w języku polskim i angielskim
AUTHOR: Neadoo