Jeśli planujesz ekspansję na rynek brytyjski, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji powinieneś szczegółowo poznać tutejsze otoczenie rynkowe. Badania marketingowe i badania rynku są ważnym – można rzec niezbędnym – elementem rozwoju firmy, szczególnie jeśli planujesz inwestować poza granicami kraju. Efektywne działanie jest niemożliwe bez odwołania się do informacji z zewnątrz. Analiza konkurencji i badanie rynku przeprowadzone przez Team@One pozwoli Ci na zminimalizowanie ryzyka decyzji biznesowych.

Co zyskasz dzięki naszej dogłębnej analizie:

  • Informacje na temat trendów występujących w Twojej branży
  • Analiza preferencji potencjalnych klientów
  • Analiza firm konkurencyjnych
  • Strategia wejścia na rynek brytyjski
  • Propozycja najlepszych praktyk marketingowych i sprzedażowych

Efektem naszego badania jest szczegółowy raport opisujący uwarunkowania rynku, ocenę jego wartości oraz możliwe bariery wejścia na rynek. Szeroka i kompleksowa analiza badawczo-doradcza pomoże Ci zdobyć wiedzę biznesową niezbędną do ekspansji Twoich produktów i usług.

Nasza oferta badawczo-doradcza obejmuje:

  • Badanie produktu – dotyczy produktu i jego funkcjonalności; dostarcza cennych informacji na temat odbioru produktu przez klientów oraz porównuje go do produktu konkurencji
  • Badanie konsumenckie – skupia się na kliencie, bada jego satysfakcję i lojalność; dostarcza cennych informacji na temat zachowań konsumenckich, tj. zwyczajów zakupowych oraz strategii kupowania
  • Badanie rynku – dostarcza informacji na temat tego, jak wielki jest rynek, kim są główni gracze na danym rynku oraz jakie są ich słabe i mocne strony;
  • Badanie marketingowe – badania marki, wizerunku oraz reklamy; dostarcza informacji dotyczących oczekiwań jakie klient ma względem Twojej firmy i pomaga utrzymać przewagę konkurencyjną

Kompletne techniki zbierania informacji oraz model weryfikacji własnych analiz pozwala nam na zbudowanie możliwie jak najpełniejszego obrazu rynku. Dysponujemy zespołem wewnętrznych ekspertów przygotowujących analizy oparte na bieżących danych rynkowych, by ułatwić Ci podjęcie strategicznych decyzji.

AUTHOR: Neadoo