A. Sugerujemy wstępną rozmowę i zweryfikowanie podstawowych informacji. Jeżeli nasze poglądy na promocję firmy, wizerunku i produktu pokrywają się, ustalamy wspólną strategię działania i podpisujemy umowę o współpracy.
A. Każdy taki przypadek jest traktowany indywidulnie. Możemy dostarczyć niezbędnych narzędzi i/lub profesjonalistów do ich realizacji. Jesteśmy również zdolni do zaangażowania własnych zasobów na zasadach zbliżonych do joint venture, jeżeli jest wola takiej współpracy po obu stronach.
A. W przypadku jasno doprecyzowanych zleceń usługi asystenckie mogą być wdrożone bez zwłoki.
A. Nie ma przeciwskazań, aby po uprzednim ustaleniu szczegółów, tłumacz uczestniczył w takim spotkaniu w wyznaczonym miejscu po za obszarem naszej firmy.