A. Nasz serwis jest aktywny w godzinach 9-17 czasu londyńskiego, w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy (Bank Hilidays)
A. Doświadczeni konsultancji rozmawiający biegle w języku angieskim i polskim.
A. Nasz system telefoniczny jest tak skonstruowany, że wyświetla czytelną informację do jakiej firmy w danym momencie wykonywane jest połączenie.
A. Konsultant może odebrać połączenie i przeprowadzić rozmowę w dowolny sposób, zgodnie z wydanymi zaleceniami. Może zostać poinstruowany, jakie sprawy od klientów obsługiwać samodzielnie a jakie przekazywać lub jakich informacji ma udzielać.
A. Każde połączenie jest rejestrowane. Osoba, która odebrała telefon, zapisuje w systemie treść rozmowy, dane dzwoniącego, datę i godzinę połączenia.
A. Rozmowy odbierane przez konsultantów nie są nagrywane, lecz treść każdej rozmowy wraz z odpowiednimi danymi uzyskanymi od dzwoniącego, jest zapisywana przez konsultanta po zakończeniu każdego połączenia.
A. Nie ma przeciwskazań, aby brytyjski numer stacjonarny firmy przekierować na jakikolwiek wybrany numer ( komórkowy, stacjonarny) w dowolnym miejscu na świecie. Połączenie jest wówczas automatycznie przekierowywane.
A. Tak, świadczymy taką usługę.