A. Jest to miejsce, z którego firma prowadzi codzienną działalność biznesową.
A. Nie ma przeciwskazań, aby adres rejestrowy firmy był taki sam jak adres, z którego prowadzona jest działalność.
A. Wynajmując samodzielne biurko lub jeden biurowy unit, i posiadając na to umowę serwisową, zyskuje się prawo do definiowania takiego miejsca, jako takiego, z którego firma prowadzi działalność. Może mieć to znaczenie, gdy np. firma stara się o otwarcie konta w brytyjskim banku lub jest w procesie rejestracji na VAT.
A. Tak, po wykupieniu usługi ‘biuro na godziny’ można korzystać z naszego biura jako miejsca pracy i wykonywania działalności.
A. Z samodzielnego biurka można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-21 oraz w soboty 9-17, w zakresie czasowym uzgodnionym w umowie serwisowej.
A. Wynajmując biuro na godziny, do dyspozycji pozostaje komputer z dostępem do szerokopasmowego internetu, a także urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero).
A. Biurko wynajmowane na godziny znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu biurowym obok drugiego identycznego miejsca pracy. Nie możemy zatem zagwarantować, że w tym samym momencie inna osoba nie będzie współwynajmowała unitu. W całym naszym kompleksie znajduje się kilka takich pomieszczeń, recepcja i salka konferencyjna. W wyznaczonych godzinach przebywa także stała obsługa biura.
A. Biuro na godziny może służyć również jako miejsce spotkań z klientami lub partnerami biznesowymi. W tym celu oddelegowana jest wydzielona przestrzeń, w postaci osobnego pomieszczenia.
A. Jeśli nie podpisano wcześniej umowy, która wyraźnie określa dni i godziny korzystania z wynajmowanego miejsca pracy, to należy odpowiednio wcześniej wybrać i zarezerwować odpowiedni dzień i godzinę.