A. Dyrektor musi przedstawić swój adres zamieszkania oraz adres serwis.
A. Adres serwis jest oficjalnym adresem kontaktowym dyrektora, pod który kierowana jest oficjalna urzędowa korespondencja. Jest to adres podawany do publicznej wiadomości.
A. Tak. Jeśli jednak chcesz swój prywatny adres chronić przed upublicznieniem warto rozważyć zakup usługi adresu dyrektora w naszym biurze.
A. Tak, to może być ten sam adres.