A. Jest to miejsce, z którego firma prowadzi codzienną działalność biznesową.
A. Nie ma przeciwskazań, aby adres rejestrowy firmy był taki sam jak adres, z którego prowadzona jest działalność.