4N4OPR89TM

Public Relations (PR) to jedna z podstawowych form promocji naszego biznesu. Aby rozwijał się dobrze, należy kłaść nacisk zarówno na typowe działania promocyjne, jak i budowanie relacji z innymi poprzez szereg konkretnych działań. Jak wykorzystać PR do budowania świadomości marki? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

 

Czym w ogóle jest Public Relations?

 

Tłumacząc zwrot na język polskich możemy przyjąć, że Public Relations oznacza “relacje w otoczeniu”, czyli relacje z różnymi osobami, grupami lub środowiskami, które mają prowadzić do jakiegoś konkretnego celu. W przypadku dowolnej marki (a taką marką jest m.in. Twój biznes) będzie to z początku zagnieżdżenie w świadomości faktu jej istnienia, oraz późniejsze tworzenie dobrych skojarzeń z nią związanych. Dlatego właśnie do działań PR powinniśmy podchodzić z głową, wykorzystując sprawdzone rozwiązania.

 

Jak zacząć działania Public Relations?

 

Podobnie, jak dowolne działania marketingowe, również w zakresie Public Relations musimy mieć określone cele i metody ich osiągnięcia. Warto więc zastosować poniższe punkty umożliwiające przygotowanie odpowiedniej strategii:

 

  1. Analiza

 

Każde działanie warto zaczynać od analizy. W przypadku młodego biznesu, jeszcze nieznanego w szerszym gronie i nieposiadającego odpowiedniego budżetu jest to o tyle trudne, że raczej nie będziemy w stanie zlecić przeprowadzenia analizy profesjonalnej firmie badawczej. Zamiast tego możemy zrobić to samodzielnie, wykorzystując posiadane zasoby sieciowe w celu określenia konkretnych informacji dotyczących branży, w jakiej działamy, a także przy pomocy dostępnych narzędzi zanalizować nasze mocne strony, słabe punkty, zagrożenia czyhające na nasz biznes, oraz możliwości jego rozwoju. Ta klasyczna analiza SWOT (z angielskiego Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia), jeśli jest zrobiona w sposób klarowny i pewny, pozwala bez żadnych problemów rozpocząć działania Public Relations mając w ręce konkretne dane. Nim to jednak nastąpi, należy opracować…

 

  1. …Cele

 

Pod pojęciem celów kryje się wszystko to, co chcemy osiągnąć w założonym terminie. Może to być wprowadzenie nowego produktu na rynek, rozpropagowanie marki, czy też jej idei. W późniejszym etapie działalności w cele wlicza się również np. zmiana wizerunku lub formy działalności. Mając jasno określone gole możemy się zastanowić w jaki sposób dotrzeć do konkretnych osób.

 

firma w UK, public relations, analiza SWOT

Analiza SWOT (z angielskiego Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), jeśli jest zrobiona w sposób klarowny i pewny, pozwala bez żadnych problemów rozpocząć działania Public Relations mając w ręce konkretne dane.

 

  1. Grupa docelowa

 

No właśnie, konkretne osoby. W czasie analizy dojdziemy w pewnym momencie do etapu, gdzie będziemy w stanie wyodrębnić konkretną grupę docelową dla naszych usług lub produktów. Warto wiedzieć, kto jest naszym kluczowym klientem, ile ma lat, gdzie mieszka, czym się interesuje, oraz w jaki sposób podejmuje swoje decyzje zakupowe. Dzięki temu będziemy w stanie opracować odpowiednią strategię dotarcia poprzez wyodrębnione dzięki temu media.

 

  1. Strategia

 

Strategia jest najważniejszym elementem dobrze prowadzonego PR-u. Zawarte w niej informacje pozwolą nam na jeszcze lepsze oraz dokładniejsze wykorzystanie konkretnych narzędzi w celu realizacji celów. W ramach strategii wyróżnić możemy tzw. “taktykę”, czyli ogólną myśl dotyczącą realizacji założonych wcześniej celów, oraz “działanie” będące wykorzystaniem konkretnych narzędzi w konkretnych sytuacjach. W tym miejscu ważne jest również określenie planowanego budżetu przeznaczonego na Public Relations, a także jego kontrola. Dzięki temu będziemy wiedzieli na ile możemy sobie pozwolić w czasie budowania relacji z otoczeniem.

 

Jakie narzędzia PR-owe wybrać?

 

Skoro mamy opracowany plan działania w zakresie PR, warto wybrać konkretne narzędzia pozwalające nam realizować zakładane cele. Należą do nich m.in.:

  • budowanie relacji z mediami (np. newsy z życia firmy, czy przekazywanie specjalistycznej wiedzy za pomocą artykułów prasowych),
  • monitorowanie mediów (całościowe działanie pozwalające na stały dostęp do informacji odnoszących się do naszej firmy lub branży, w której działa),
  • organizowanie imprez i eventów (np. nastawionych na promocję produktów),
  • sponsoring (wsparcie finansowe w zamian za wykorzystanie naszego logo),
  • komunikacja wewnętrzna (budowanie wewnątrz-firmowych możliwości przekazywania najważniejszych informacji pracownikom),
  • zarządzanie kryzysowe (strategia radzenia sobie z ewentualnymi kryzysami, jakie mogą nastąpić podczas prowadzenia działalności).

 

firma w UK, public relations, marketing

Najważniejszym elementem PR-u jest zbudowanie wokół swojej marki odpowiedniej otoczki i skupienie się na historii, jaką możemy opowiedzieć przy okazji.

 

Jak robić dobry PR?

 

W odpowiednim budowaniu więzi z otoczeniem nie ma jednej drogi prowadzącej pewnie do celu. Jednakże lata działania na rynku wielu specjalistów pozwoliło na wykrystalizowanie się trzech ogólnych zasad pozwalających na skuteczne tworzenie PR:

 

Szanujmy odbiorcę: personalizujmy przekazy przesyłane do mediów w taki sposób, aby odbiorcy mogli poczuć się w jakiś sposób wyróżnieni,

 

Twórzmy historię, nie przedstawiajmy produktu: nawet jeśli nasza firma nastawiona jest konkretnie na sprzedaż produktów, w działaniach PR-owych nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na ich promowaniu. Najważniejszym elementem jest więc zbudowanie wokół nich odpowiedniej otoczki i skupienie się na historii, jaką możemy opowiedzieć przy okazji.

 

Skupmy się na treści: w myśl zasady “Content is King” powinniśmy stale pamiętać, że najważniejsze są fakty, a także ich forma podania. Historia, owszem – spowoduje zaciekawienie potencjalnego odbiorcy. Ale w Public Relations liczą się również konkrety – konkretne dane na temat produktów, wyjaśniające zasady działania lub kwestie techniczne.

 

Podsumowując

 

Tworzenie dobrej strategii PR-owej to zadanie żmudne, wymagające przede wszystkim zrównoważonych i przemyślanych decyzji. Z drugiej jednak strony zbudowanie i utrzymanie odpowiednich relacji jest w stanie zapewnić nam naprawdę potężne możliwości wpływające w prostej linii na szanse rozwoju biznesu. I choćby dlatego warto wykorzystać tego typu działania w codziennych sytuacjach.

AUTHOR: Adrian Ociepka, Dyrektor
Adrian umiejętnie kieruje zespołem Team@One, w czym pomaga mu praktyczne podejście i 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem. Jako doświadczony przedsiębiorca doskonale rozumie zarówno polską jak i brytyjską strukturę handlu, a jego analityczne zdolności pomagają mu w osiąganiu strategicznych i organizacyjnych celów firmy.